Terugblik Natuurstudieweek 2010 in Landsrade | Nederlandse Bond Aqua Terra

Terugblik Natuurstudieweek 2010 in Landsrade

We kunnen weer terugblikken op geweldige natuurbelevenissen, waarbij leuke planten en dieren zijn gespot tijdens een gezellige en zonnige week, kortom het was weer genieten!  

De 56e natuurweek werd gehouden van 18 tot 25 juni. Na het gezellig weerzien en bijpraten op vrijdagmiddag, was het alsof er helemaal geen jaar tussen deze en de vorige natuurweek was. Iedereen voelde zich al snel weer helemaal thuis.  Na het avondeten, dat we ons weer lieten smaken in de bovenzaal, heette algemeen coördinator Loek van der Klugt iedereen weer van harte welkom. Hierna openden David Verhage en Robbert Zuijdam namens het bestuur van de NBAT officieel de week. Loek van der Klugt nam hierna zoals elke avond met behulp van een door hem samengestelde Powerpoint-presentatie, de wandeling van de volgende dag door. Routekaartje en belangrijke punten werden hierbij besproken. Iedereen had daarnaast ook een door Lotty Sonnenberg samengestelde krant gekregen, waarbij de route per dag was ingetekend en wat wetenswaardigheden over de omgeving waren vermeld. Mede ter informatie van de nieuwe deelnemers en om nog eens gezellig terug te blikken, verzorgden Arjen Spiekstra en André de Graaf hierna nog presentaties van de vorige natuurweek.    
Zaterdag kwamen we helemaal in de stemming tijdens een rondwandeling vanuit Landsrade, waarbij we weer volop konden genieten van het schitterende Limburgse heuvelland, met fraaie uitzichten zoals hier op Wittem en Partij.  
Langs de Geul, die we een heel eind stroomopwaarts volgden, verbaasden we ons over een vlonder in de wei, maar toen de boterhammen werden gepakt, werd al snel duidelijk dat dit toch wel een handig stuk meubilair was.   
Onderweg weer de nodige leuke diertjes gezien zoals dit fraaie vlindertje, een Brandnetelmot.   
Door het bos lopend kwamen we weer in Landsrade. ‘s Avonds gaf Lotty uitleg over de verschillende soorten diersporen die we zo in het landschap tegen kunnen komen en wat die ons vertellen. Hierna kon iedereen zijn kennis testen tijdens een best pittige, maar leerzame sporenquiz.   
Zondag met de touringcar naar Lanay in België voor een bezoek aan het Natuurreservaat Montagne Saint Pierre. Via de brug over het Albertkanaal wandelden we naar de berg. Door de verscheidenheid van grondsoorten, vinden we hier een zeer diverse Flora en Fauna, waarbij vooral het grote aantal orchideeën zeer aantrekkelijk is.   
Bij de groeven zagen we al snel een Groot dikkopje, dat bereidwillig poseerde.   
Het terrein bevat nogal wat hoogteverschillen, wat de wandeling erg afwisselend maakte.  Tegenover de schaapskooi groeiden vele Purperorchissen op de kalkhelling. We vonden echter ook de Soldatenorchis, de Poppenorchis, de Keverorchis en de Gevlekte orchis. Ze zijn niet 
groot en je moet er wel even voor op de knieën, maar dan heb je ook wat.   
Later beneden in de weitjes, was de orchideeënpracht pas echt overweldigend. Hier stonden massa’s Gevlekte orchis en zelfs een enkele Bijenorchis werd er gevonden. Voldaan stapten we hierna weer in de bus terug. Die avond hadden we bezoek van Fran Broodman en Ada van den Nouweland. Ada vertelde ons het een en ander over de autodrive die zij in oktober samen met haar man gaat maken naar Gambia. De auto wordt hierna geveild en de opbrengst is voor een kindertehuis. Leen van Doorn vertelde ons hierna op zijn eigen onnavolgbare wijze over het insectenleven. De beelden die hij hierbij liet zien getuigden weer van zijn meesterlijke fotografietalent.  
Maandag met de bus naar Elsloo voor een bezoek aan de door het IVN gerealiseerde botanische tuin. De tuin is prachtig gelegen in het kasteelpark van Elsloo op een helling gevormd door de Slakbeekvallei en een uitloper van een oeroude voormalige Maasoever. In de tuin zijn circa 2200 plantensoorten uit de hele wereld verzameld. Er zijn ook zeldzame bomen te vinden. We kregen er een rondleiding en prima uitleg. Na het bezoek aan de tuin maakten we een rondwandeling van 4,5 km door het Bunderbos. Het is een fraai bos met planten als Zwarte rapunzel, Maagdenpalm en Reuzenpaardenstaart. Er komen hier 
vele soorten vogels en zoogdieren voor. Helaas hebben we de Gevlekte landsalamander, die hier in het helder zuurstofrijke beekwater zijn larven afzet, niet ontdekt. Teruggekomen bij het kasteel wachtte de bus ons weer op om ons terug te brengen. ’s Avonds liet Gerard van Heusden ons genieten van de natuur in Guadeloupe.  
Dinsdag bracht de bus ons naar Geulhem, waar onze wandeling bij de 
Geul begon. Al gauw komen we bij de Meertensgroeve, een prachtig gebied met heldere poelen, waarin Vroedmeesterpadjes en Geelbuikvuurpadjes zich voortplanten.  Er wordt van alles aan gedaan om deze zeer zeldzaam geworden padjes te beschermen en ze een goede levensomgeving te geven, zodat ze zich hopelijk weer zullen vermeerderen. In het modderige water waar ze zich zo in thuisvoelen hebben we dan ook meerdere stelletjes Geelbuikvuurpadjes kunnen bewonderen.  Ook een levendbarende hagedis liet zich hier zien.   
Groeve Blom, waar we later in afdaalden geeft weer een heel ander beeld. Ook hier wordt de omgeving voor de padjes zo aangenaam mogelijk gemaakt. Dit wordt hier o.a. bereikt door begrazing door Kune kune varkentjes, landgeiten en schapen, waardoor de grond rond de poelen kaal blijft.  
Langs de Van Tienhovenmolen, die opgebouwd is uit mergelblokken kwamen we bij het Korenwolf reservaat, waar we omheen wandelden. De Korenwolf, een veldhamster, heeft hier zijn burchten onder de grond gebouwd. Ze leven van graan, dat hier in verschillende soorten voor hen wordt verbouwd. Dit trekt ook weer een levendige vogelfauna aan. Met de streekbus kwamen we weer thuis. 
De avond werd gevuld door een zeer leerzame lezing door Pieter Puts van de Herpetologischse studiegroep Zuid Limburg over amfibieën en reptielen uit Zuid Limburg.   Woensdag bracht de bus ons naar de Ardennen voor een wandeling langs de Trôs Marets naar Bevercé. Het was een heerlijke wandeling 
langs ruige paden, diepe dalen, hoge heuvels en met schitterende vergezichten. De Trôs Marets ontspringt in de Hoge Venen en stroomt dan weer rustig, dan weer onstuimig naar de Warche, waarin hij uitmondt. Hij stroomt door verticaal opgetrokken rotsformaties, die uit verschillende gesteentesoorten bestaan. Hierdoor zijn vele watervallen ontstaan, die weer gevolgd worden door diepe bekkens. Het uit bronnen opwellende ijzerhoudende water geeft de beek zijn karakteristieke kleur en smaak.   
Deze paddenstoeltjes (oortjes) zijn heel apart, ze groeien hangend met hun  steeltje aan de bovenkant.   
De Schorpioenvlieg is zo genoemd omdat het mannetje een tangvormig orgaan bezit dat op het achterlijf van een schorpioen lijkt. Het zijn fraaie vliegen. Na een verfrissing bij Ferme Libert wandelden we verder naar de weg, waar de bus ons weer opwachtte. Die avond liet Loek van der Klugt ons genieten van een DVD over het leven van vissen in de zoetwatermeren van Nicaragua. Het warme weer nodigde uit tot een succesvolle avondwandeling naar Vroedmeesterpadjes, Vuurvliegjes, Dassen en Vleermuizen.   
Donderdag weer met de bus, nu naar Maastricht voor een bezoek aan de Hoge Fronten. Dit is een prachtig natuurgebied nabij het centrum van de stad. Het zijn de restanten van oude vestingwerken. Het gebied bestaat uit aarden wallen, deels versterkt met muren, met daartussen droge grachten. Ondergronds is een uitgebreid gangenstelsel aanwezig. Vooral vanwege het voorkomen van de in ons land zeer zeldzame muurhagedis werden de Hoge Fronten in 1992 aangewezen als Beschermd Natuurmonument. Op de verweerde muren vindt de muurhagedis genoeg holletjes en het wemelt overal van de insecten, die hem als voer dienen. Een geweldig gebied om in rond te struinen. Later op de dag kon ieder op eigen gelegenheid de binnenstad van Maastricht verkennen. De avond begonnen we met een geweldige barbecue, die ons met het mooie weer buiten prima smaakte.  Later op de avond de uitslag van de sporenquiz gevolgd door de fotowedstrijd van de deelnemers. Hierna werd het officiële gedeelte van de week door Robert Zuijdam weer afgesloten. Onder leiding van David Verhage volgde hierna een bonte avond, waarbij de Commissieleden door de deelnemers werden bedankt en presentjes kregen. De Natuurstudieweek 2010 was helaas weer voorbij! 

Tekst en foto’s: Lotty Sonnenberg