Terugblik Natuurstudieweek 2011 in Landsrade | Nederlandse Bond Aqua Terra

Terugblik Natuurstudieweek 2011 in Landsrade

De natuurweek 2011 is weer voorbij en al waren de weergoden ons dit jaar iets minder gunstig gezind dan voorgaande keren, het mocht de stemming niet drukken. Kortom we zagen weer heel interessante zaken en hebben volop genoten. 

De 57e natuurweek werd gehouden van 17 tot 24 juni en begon vrijdagmiddag met een gezellig weerzien van oude bekenden en ook begroeten van nieuwe deelnemers. Na het avondeten, dat we ons weer lieten smaken in de bovenzaal, heette algemeen coördinator Loek van der Klugt de 37 deelnemers van harte welkom en stelde de nieuwe deelnemers voor. Hierna opende Robbert Zuijdam namens het bestuur van de NBAT officieel de week. Loek van der Klugt nam hierna zoals elke avond met behulp van een door hem samengestelde Powerpoint-presentatie, de wandeling van de volgende dag door. Routekaartje en belangrijke punten werden hierbij besproken. Iedereen had daarnaast ook een door Lotty Sonnenberg samengestelde krant gekregen, waarbij de route per dag was ingetekend en wat wetenswaardigheden over de omgeving waren vermeld. Ellen en John Bakker presenteerden vervolgens een zeer geslaagde bomenquiz, waarbij diverse bekende en minder bekende bomen de revue passeerden.  
Zaterdag bracht de bus ons naar Groeve ’t Rooth. Er wordt hier mergel gewonnen. Het gebied van de oudere opgravingen is weer als natuurgebied ingericht en bedekt met de oude toplaag. Er leven Konikpaarden, geiten en vele amfibieënsoorten. Gewapend met een hamertje kwamen we na een korte wandeling bij de mergelhelling, waar we naar hartenlust konden zoeken naar fossielen. Helaas waren er geen grote vondsten.  
Na het vertrek uit de groeve wachtte ons een fraaie wandeling terug naar Landsrade. Onderweg konden we zelfs proeven van lekkere wilde kruisbessen.      
’s Avonds gaf Olaf op den Kamp van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een lezing over het Zinkviooltje en andere zinktolerante planten en de geschiedenis van de zinkindustrie in de omgeving.  
Zondag maakten we een zeer geslaagde rondwandeling vanuit Landsrade, waarbij we geruime tijd langs de Gulp liepen.   
Onderweg zagen we een wespennest, waar velen van ons voor op de knieën gingen om er een foto van te maken.    
Ook de fraaie Rozengal, die ontstaat wanneer de Rozengalwesp haar eitjes in de stengel van een roos deponeert, kwam op de plaat te staan.  Die avond vertelde Ada v.d. Nouweland over haar verblijf en activiteiten in Gambia. Rob van Dijk gaf een zeer geslaagde presentatie van een aantal vorige natuurweken.    
Maandag werden we met de bus gebracht naar natuurgebied De Meinweg, een schitterend gebied met bos, heide en vennen. Helaas werden we bijna de hele dag vergezeld van een zacht motregentje, maar dat nam niet weg, dat we heel leuke dingen zagen.   
Op een blad van een Els hing bijvoorbeeld een hele familie jonge wantsen.   
Tussen de heidestruiken werd het feeënlampje gevonden, de cocon van de  Heidelantaarnspin, dat in een later stadium door ma spin helemaal met zandkorreltjes wordt beplakt.   
Ook de Phegeavlinder of Melkdropje liet zich verschillende keren zien.  
 Heel leuk was ook dat er een adder opgemerkt werd, want De Meinweg is één van de weinige gebieden, waar deze in Nederland nog voorkomt. Het exemplaar op de foto, was een heel jonge adder, die we bij het voorlopen tegenkwamen. Gerard van Heusden nam ons tijdens het avondprogramma mee naar Australië en Singapore, waarvan hij ons mooie beelden liet zien.  
Dinsdag met de bus naar Noorbeek, waarvandaan we weer naar Landsrade terugliepen. We liepen langs akkers die omzoomd waren met randen akkerkruiden, zoals het fraaie Komkommerkruid.  Na een bezoek aan Teuven ging het door een behoorlijk steile grub omhoog, waarna we boven op de Teuvener Driessen kwamen. Via het Bovenste bos en De Molt kwamen we weer in Landsrade. De avond was heel speciaal, want Arjen Spiekstra en Willebrord Dorresteijn lieten ons genieten van een stereopresentatie, waarbij we beelden zagen van vorige natuurweken en andere onderwerpen, zoals zeeaquaria, en dat alles via twee beamers, in 3D!  
Woensdag een wandeling in de omgeving van Lorcé en langs de Amblève in de Belgische Ardennen. Helaas weer een regendag, maar de omgeving is toch zodanig dat er van kon worden genoten.  
Er werden toch leuke dingen gezien, zoals de prachtig gele Kleverige koraalzwam.   
In de Ardennen komt de grote zwartgeel gevlekte landsalamander of Vuur- salamander, die in Nederland een zeldzaamheid is, wel in iets ruimere mate voor. We gingen dus op zoek naar larven, die uiteindelijk werden gevonden in een beekje dat langs ons pad liep. Toch wel heel bijzonder! 
Later liepen we langs de Amblève, een schitterende rivier, met een bedding vol kwartsietblokken, rieteilandjes en massa’s Wit hoefblad. De foto werd tijdens het voorlopen onder zonniger omstandigheden gemaakt.  
’s Avonds gaf Piet Muller een impressie van zijn verblijf op Tenerife. 
 Donderdag hadden we een puzzeltocht. De route was dit keer niet gestickerd. De deelnemers kregen een kaartje en routebeschrijving uitgereikt, waarmee ze de wandeling konden lopen. Onderweg moesten er vragen beantwoord worden. Hierdoor was iedereen toch wat actiever 
bezig met alles wat er onderweg te zien was. De tocht was zeer afwisselend, waarbij mooie vergezichten en veelzijdige natuurbeelden langskwamen. Het Geuldal was er een onderdeel van en hier is het altijd weer genieten.  Ondanks dreigende luchten hebben we het bovendien grotendeels droog gehouden!  
’s Avonds vertoonde Loek de voor de diawedstrijd ingezonden foto’s en werden de winnaars beloond. Ook de winnaar van de bomenquiz kreeg een beloning, evenals de beste invuller van de overdag gelopen puzzeltocht. Hierna vertoonde Loek v.d. Klugt een presentatie, waarin hij terugblikte op de tijd dat Willebrord en Willy Dorresteijn van de commissie deel uitmaakten. Later bedankten de deelnemers Willebrord met presentjes en gedichten voor zijn jarenlange inzet tijdens de natuurweken. Het werd verder een gezellig bonte avond onder leiding van David Verhage met bedankjes en presentjes voor de commissieleden en zelfs een gezamenlijke zanguitvoering. We kijken weer terug op een heel geslaagde week, met een prima stemming, waarin we het weer reuze naar ons zin hadden. 

Tekst en foto’s: Lotty Sonnenberg