Landskampioen 2018 categorie B2 dhr. P.Hectors

Landskampioen 2018 categorie A1 dhr. J.Wiedenhof

Landskampioen 2018 categorie C1 dhr. J.Mans

NBAT - Natuurstudie week 21 t/m 28 juni 2019

Landskampioen 2018 categorie A2/3/4 dhr. A.Penninckhof

Landskampioen 2018 categorie D1 dhr. J.Poldervaart

Over de NBAT

NBAT staat voor Nederlandse Bond Aqua Terra als de behartiger van de belangen van de houders van alle koudbloedigen in Nederlandse aquaria, terraria en paludaria. Koudbloedigen zijn dieren als kikkers, salamanders, hagedissen, slangen, vissen, lagere dieren etc., etc.
Verspreid over heel Nederland zijn er ruim 80 verenigingen bij de NBAT aangesloten.

Wat doet de NBAT?

Het Aquarium

In vivarium houdend Nederland is ons elfmaal per jaar verschijnende full colour magazine 'het Aquarium' een niet meer weg te denken lijfblad. Hiernaast organiseren wij keuringen. Door de NBAT opgeleide keurmeesters geven een oordeel over de toestand van uw aquarium zoals: passen de vissen en planten bij elkaar, hoe is het gesteld met de waterkwaliteit en het elektrische gedeelte?. Kortom, ze bekijken hoe u de hobby bedrijft en geven tips en adviezen hoe het een en ander - indien nodig - kan worden verbeterd, voor het welzijn van de dieren, die u houdt. De keuringen worden in georganiseerd verband gehouden, uitmondend in een Landelijke Huiskeuring. Een competitie, waarvan de resultaten - en dus ook de winnaars - worden gepresenteerd met flitsende diavoorstellingen tijdens de jaarlijkse Nationale Aqua Terra Dag.
Die winnaars zijn ongetwijfeld ook aanwezig geweest bij een door hun vereniging georganiseerde lezing. Die worden gehouden door diverse deskundigen van de NBAT.
 

Ook is er de NBAT-lidmaatschapskaart, die de leden van de aangesloten verenigingen vooral financieel voordeel oplevert bij de aanschaf van alles wat met vivarium houden te maken heeft.

Dit zijn in het kort zomaar wat van onze activiteiten, maar niet alleen de belangrijkste. Wij staan voor nog veel meer vivaristische zaken, binnen en buiten de NBAT.

Wat wil de NBAT?
Zoals iedere organisatie wil ook de NBAT graag meer leden. We kunnen ons dan nog sterker maken om onze gemeenschappelijke belangen nog beter te behartigen. Als u uw vivaristische hobby optimaal wilt beoefenen, doe dan wat duizenden voor u al deden. Geef u op als lid bij een van de NBAT-verenigingen.

Administratie NBAT
Ypelaar 67, 5467 BD Veghel.

E-mail: secretariaat@nbat.nl

Bankrekening NBAT IBAN-nummer: NL32INGB0000163956

KvK-nummer 40476607

Voor bondsaangelegenheden zoals keuringen, beurzen, cursussen en ledenpassen: secretariaat@nbat.nl

E-mailadressen van de NBAT:
Voorzitter: Jos Hut, voorzitter@nbat.nl
Secretaris: Theo v.Meegen, secretariaat@nbat.nl
Penningmeester: Andre de Graaf, penningmeester@nbat.nl
Bestuurslid : Jan van der Tuin, abonnementenservice@nbat.nl
Bestuurslid : Jan Marchal, jan.marchal@outlook.com
Jubilea en onderscheidingen: jub-onder@nbat.nl
Redactie: redactie.nbat@gmail.com
Abonnementen: abonnementenservice@nbat.nl
Webmaster: webmaster@nbat.nl
Natuurstudieweek secretariaat: Lotty Sonnenberg, l.Sonnenberg@daniorerio.nl

Copyright en disclaimer