Wet- en regelgeving | Nederlandse Bond Aqua Terra

Landskampioen 2019 categorie B1,2, dhr. M. van ter Meij

Landskampioen 2019 categorie D1 dhr. C.Emonds

Landskampioen 2019 categorie A2,3,4, dhr. J.Poorte

Landskampioen 2019 categorie C1,2, dhr. J. van Antwerpen

Landskampioen 2019 categorie A1, dhr. J.Kling

Wet- en regelgeving

SATO / PVH.

De NBAT is tot 31-12-2019 aangesloten geweest bij de belangenorganisatie SATO (Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties) en PVH (Platform Verantwoord Huisdierenbezit).
Alhoewel de vissen nog geen speerpunt zijn roert de anti-dieren-lobby zich op diverse fronten en komen ook de aquarium- en terrarium liefhebbers ongetwijfeld aan de beurt. 
Mocht een liefhebber aangesloten bij de NBAT bezoek krijgen van een controlerende instantie en erop aangesproken worden dat hij/zij bedrijfsmatig bezig is met de hobby dan kan de PVH ondersteuning bieden bij het verweer.
De NBAT betaalde een jaarlijkse contributie afdracht ter financiele ondersteuning van deze faciliteit. In de Verenigingsraad van 2019 is besloten om dit lidmaatschap te beëindigen vanwege de gestegen afdracht hiervoor.

*************************************************************************************************************

De Nederlandse overheid probeert om de dierhouderij te verbieden. Het PVH (Platform Verantwoord Huisdierenbezit) strijdt al jaren tegen de  manier waarop de overheid het argument dierenwelzijn - en haar instrument, de positieflijst - misbruikt om haar doel te bereiken.

De PVH’s strijd heeft succes want de staatssecretaris leek haar strijd tegen de dierhouderij te matigen en ontstond er voor het eerst in vele jaren een dialoog tussen de overheid en de dierhouders / PVH. Er werden afspraken gemaakt en de overheid deed toezeggingen dat de sector zou mogen gaan meepraten over het opstellen van een nieuwe methodiek om een geheel nieuwe positieflijst zoogdieren op te stellen (alle andere gewervelde dieren volgen later).

Helaas zoekt de overheid wederom naar manieren om de positieflijsten zo kort als mogelijk te krijgen (wat betekent dat het houden van heel veel dieren simpelweg verboden zou worden) zodat het PVH zich genoodzaakt zag om wederom de formele route in te zetten. Op deze facebook pagina vindt u PVH’s bericht hierover en de stappen die recent gezet zijn. Op de website van het PVH vindt u veel informatie over de positieflijsten. Bent u misschien nieuwsgierig naar de geschiedenis van de positieflijsten? Kijk dan ook op deze facebook pagina waarin wat historie over dit onderwerp te lezen is. Dit is een wat oudere tekst - van mei 2013 - maar u leest er over allerhande wendingen in de geschiedenis van de vorige positieflijsten. Via deze facebook link komt u op een tekst uit dezelfde maand waarin de secretaris van het PVH zijn verhaal doet.

Tenslotte, als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rondom de positieflijsten, wordt dan lid van de facebookgroep Positieflijsten: Weinig Positiefs. Hier wordt nieuws als eerste gedeeld en er is ruimte voor discussie. En natuurlijk publiceert ook de facebookpagina van het PVH met regelmaat over het onderwerp.