Landskampioen 2015 categorie C dhr. P.Mols, Zeist

Landskampioen 2015 categorie D fam. Terlouw, Gorinchem

Landskampioen 2015 categorie A2/3/4 mevr. J.Vierhout, Heerhugowaard

Landskampioen 2015 categorie A1 dhr. R.Duindam, Heerhugowaard

Landskampioen 2015 categorie B dhr. M. van ter Meij, Landsmeer

Nederlandse Bond Aqua Terra

 

De Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) is de overkoepelende organisatie voor ruim 80 verenigingen. De leden van die verenigingen hebben een kleurige hobby, de vivaristiek. Dat is een mooi woord voor het houden van een aquarium, terrarium of vijver. 

Bij het houden van een vivarium komt heel wat kijken. Een goede kennis van ichthyologie (viskunde) bijvoorbeeld. En water(kwaliteit). Ook moet je weten hoe je met aquarium-, terrarium- en/of vijverplanten omgaat. De verzorging van amfibieën of reptielen in een terrarium stelt dan weer haar eigen eisen. Samen met allerlei andere aspecten is de hobby vivaristiek bijna een manier van leven.