De N.B.A.T. is een hobbyorganisatie waar het werk gedaan wordt door vrijwilligers. Velen dragen op een andere manier hun steentje bij dan bij het uitoefenen van de hobby thuis. Ook zijn we blij met adverteerders en buitenstaanders die ons helpen. Belangstelling? Ons secretariaat helpt u graag verder

Het Bestuur

Voorzitter: Jos Hut
Secretaris: Adrie van Holstein

Adres: De Rijpstraat 16 3317 CA Dordrecht
E-mail: secretariaat@nbat.nl
KvK-nummer: 40476607

Penningmeester: Jan van der Tuin, penningmeester@nbat.nl
Bankrekening NBAT IBAN-nummer: NL32INGB0000163956

Het BIC nummer van de ING rekening is:     INGBNL2A

Abonnementenservice: Jan van der Tuin, abonnementenservice@nbat.nl
Bestuurslid: Jan Marchal

Asp. bestuurslid: Henk Smit

De Redactie

Hoofdredacteur: Rob Uvenhoven

Redactieleden: Henk Sieraad, Ben Logtenberg, Ron Schouten
Redactieadres: redactie@nbat.nl

Correctieteam

Coördinator: Loek van der Klugt

Leden: Marcha Tomey, Eric van de Meerakker

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in portefeuille te houden of te retourneren. Plaatsing van(ongevraagd) toegezonden kopij kan nimmer worden gegarandeerd en de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten.

Bezoek ons ook via internet www.nbat.nl facebook.com/NBAT.Bond

Grafische vormgeving
Dorian Traa, Susan Kuiper, Michèle Veenstra
Drukwerkverzorging
Veldhuis Media BV Eekhorstweg 1, 7942 JC Meppel

Projectmanagement/advertentieacquisitie
Rob Uvenhoven: redactie@nbat.nl
Advertenties vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd.


Copyright © 2023 NBAT
Alle rechten zijn voorbehouden aan de Nederlandse Bond Aqua Terra. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, fotografie, digitale registratie of enige andere methode, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van de Nederlandse Bond Aqua Terra.

NBAT Sponsoren

0
    0
    Winkelwagen
    Winkelwagen is leegTerug naar webshop