Het Aquarium

‘Het Aquarium’ is het officiële – in full colour – orgaan van de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). Het blad verschijnt 8 maal per jaar voor aquarium-, terrarium-, en vijverliefhebbers.

Artikelen

De inhoud wordt gekenmerkt door artikelen die de vivariumhouder (m/v) meer grip geven op de processen die zich afspelen in de kunstmatige ruimte, die een vivarium is.

Aan de allernieuwste ontwikkelingen hierin – om niet te zeggen ontdekkingen – wordt vanzelfsprekend ruim aandacht geschonken. Met als doel het optimale welzijn van alle levende wezens die in een vivarium worden gehouden. Een vivarium kan een aquarium, terrarium of insectarium zijn, maar ook een vijver.

Uit de Colofon

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in portefeuille te houden of retourneren. Plaatsing van (ongevraagd) toegezonden kopij kan nimmer worden gegarandeerd en de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten.

Advertenties vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Heeft u vragen?

Heeft u belangstelling om ook in dit boeiende proces een rol te spelen als liefhebber of op een andere wijze dan horen we dat graag van u.

Contact

Copyright © 2023 NBAT

Alle rechten zijn voorbehouden aan de Nederlandse Bond Aqua Terra. Niets uit deze publicatie* mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, fotografie, digitale registratie of enige andere methode, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van de Nederlandse Bond Aqua Terra.

* alle uitgaven van het magazine ‘’Het Aquarium’’

NBAT Sponsoren

0
    0
    Winkelwagen
    Winkelwagen is leegTerug naar webshop