Het aquarium | Nederlandse Bond Aqua Terra

Landskampioen 2019 categorie A1, dhr. J.Kling

Landskampioen 2019 categorie D1 dhr. C.Emonds

Landskampioen 2019 categorie A2,3,4, dhr. J.Poorte

Landskampioen 2019 categorie B1,2, dhr. M. van ter Meij

Landskampioen 2019 categorie C1,2, dhr. J. van Antwerpen

Natuurstudieweek 2022, 17 t/m 24 juni 2022.

Het aquarium

'Het Aquarium' is het officiële - in full colour - orgaan van de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). Het blad verschijnt 8 maal per jaar voor aquarium-, terrarium-, en vijverliefhebbers.

 

"Het Aquarium" Het Full Color blad voor de vivaristiek Nederland

De inhoud wordt gekenmerkt door artikelen die de vivariumhouder (m/v) meer grip geven op de processen die zich afspelen in de kunstmatige ruimte, die een vivarium is. Aan de allernieuwste ontwikkelingen hierin - om niet te zeggen ontdekkingen - wordt vanzelfsprekend ruim aandacht geschonken. Met als doel het optimale welzijn van alle levende wezens die in een vivarium worden gehouden. Een vivarium kan een aquarium, terrarium of insectarium zijn, maar ook een vijver.

Uit de Colofon,

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in portefeuille te houden of retourneren. Plaatsing van (ongevraagd) toegezonden kopij kan nimmer worden gegarandeerd en de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten.

Advertenties vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Copyright © 2020 NBAT

Alle rechten zijn voorbehouden aan de Nederlandse Bond Aqua Terra. Niets uit deze publicatie*
mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, fotografie, digitale registratie of enige andere methode, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van de Nederlandse Bond Aqua Terra.

* alle uitgaven van het magazine ''Het Aquarium''