NBAT | Nederlandse Bond Aqua Terra

Landskampioen 2019 categorie A2,3,4, dhr. J.Poorte

Landskampioen 2019 categorie A1, dhr. J.Kling

Landskampioen 2019 categorie D1 dhr. C.Emonds

Natuurstudieweek 2022, 17 t/m 24 juni 2022.

Landskampioen 2019 categorie C1,2, dhr. J. van Antwerpen

Landskampioen 2019 categorie B1,2, dhr. M. van ter Meij

NBAT

De Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) is de overkoepelende organisatie voor verenigingen. De leden hebben een aquarium, terrarium of vijver. De N.B.A.T. is de belangenbehartiger van de houders van alle dieren in Nederlandse aquaria, terraria, vijvers en paludaria. 

De N.B.A.T. bestaat dankzij verenigingen waarbij onze leden zijn aangesloten al onze abonnementhouders van 'Het Aquarium'. Bij een vereniging krijgt u, als u dat wilt,  tips voor succesvol aquarium houden. We hebben liefhebbers met een gezelschaps-, speciaal- of zeeaquarium. Ook zijn wij actief op het gebied van vijvers, aquascaping en terraria.

We kennen ook een digitale vereniging, daar valt iedereen onder die een digitaal abonnement heeft afgesloten op het bondsblad 'Het Aquarium'. Veel leden van deze digitale vereniging hebben ons gevonden via onze facebookgroep. We zijn daar actief met het promoten van onze hobby, verenigingen en het geven van adviezen.

Wij organiseren diverse officiële keuringen op vereniging, district- en landelijk niveau. Door de N.B.A.T. opgeleide keurmeesters geven hun mening over de toestand van uw aquarium zoals: passen de vissen en planten bij elkaar, hoe is het gesteld met de waterkwaliteit en het elektrische gedeelte? Kortom, ze bekijken hoe u de hobby bedrijft en geven tips en adviezen. Jaarlijks wordt een landelijke keuring georganiseerd waar per categorie de landskampioen bekend wordt. Het zijn de allerbeste aquaria, terraria en vijvers van ons land.

Ons bondsblad “Het Aquarium “ verschijnt acht keer per jaar. Wordt u via een vereniging lid van de N.B.A.T. dan ontvangt u een aantrekkelijke korting op een abonnement. U kan ook een abonnement afsluiten zonder lid te zijn van een vereniging. Naar keuze ontvangt u dan de papieren of digitale versie van het blad.

De N.B.A.T. is een hobbyorganisatie waar het werk gedaan wordt  door vrijwilligers. Velen dragen op een andere manier hun steentje    bij dan bij het uitoefenen van de hobby thuis. Ook zijn we blij met adverteerders en buitenstaanders die ons helpen. Belangstelling?  Ons secretariaat helpt u graag verder.

Bestuur van de NBAT:

Voorzitter: Jos Hut
Secretaris: Adrie van Holstein
Adres: De Rijpstraat 16 3317 CA Dordrecht

KvK-nummer: 40476607

Penningmeester: Jan van der Tuin, penningmeester@nbat.nl
Bankrekening NBAT IBAN-nummer: NL32INGB0000163956

Abonnementenservice: Jan van der Tuin, abonnementenservice@nbat.nl
Bestuurslid: Jan Marchal