Disclaimer | Nederlandse Bond Aqua Terra

Landskampioen 2019 categorie C1,2, dhr. J. van Antwerpen

Landskampioen 2019 categorie A1, dhr. J.Kling

Landskampioen 2019 categorie A2,3,4, dhr. J.Poorte

Natuurstudieweek 2022, 17 t/m 24 juni 2022.

Landskampioen 2019 categorie B1,2, dhr. M. van ter Meij

Landskampioen 2019 categorie D1 dhr. C.Emonds

Disclaimer

© Copyright Nederlandse Bond Aqua Terra, Hilversum
Niets uit deze website mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van de Nederlandse Bond Aqua Terra. Bij geconstateerde schending van het auteursrecht zal de Nederlandse Bond Aqua Terra niet aarzelen juridische stappen te ondernemen.

Disclaimer
De Nederlandse Bond Aqua Terra en zijn auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van acties gebaseerd op de in deze website gegeven informatie.