Landskampioen 2016 categorie D1_2 J.Poldervaart, Hoogvliet

Uitslag Landelijke Huiskamerkeuring 18 november tijdens Vivarium beurs

Landskampioen 2016 categorie C1_2 dhr. H. Meulblok, Oss

Landskampioen 2016 categorie A2_3 dhr. A.Penninkhof, Kampen

Landskampioen 2016 categorie A1 dhr. J.Wiedenhoff, Den Helder

Landskampioen 2016 categorie B1_2 dhr. M. van ter Meij, Landsmeer

Natuurstudieweek 2017 16 t/m 23 Juni (Panorama Eys)

Disclaimer

© Copyright Nederlandse Bond Aqua Terra, Hilversum
Niets uit deze website mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van de Nederlandse Bond Aqua Terra. Bij geconstateerde schending van het auteursrecht zal de Nederlandse Bond Aqua Terra niet aarzelen juridische stappen te ondernemen.

Disclaimer
De Nederlandse Bond Aqua Terra en zijn auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van acties gebaseerd op de in deze website gegeven informatie.