Landskampioen 2018 categorie C1 dhr. J.Mans

Landskampioen 2018 categorie D1 dhr. J.Poldervaart

NBAT - Natuurstudie week 21 t/m 28 juni 2019

Landskampioen 2018 categorie A1 dhr. J.Wiedenhof

Landskampioen 2018 categorie B2 dhr. P.Hectors

Landskampioen 2018 categorie A2/3/4 dhr. A.Penninckhof

Disclaimer

© Copyright Nederlandse Bond Aqua Terra, Hilversum
Niets uit deze website mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van de Nederlandse Bond Aqua Terra. Bij geconstateerde schending van het auteursrecht zal de Nederlandse Bond Aqua Terra niet aarzelen juridische stappen te ondernemen.

Disclaimer
De Nederlandse Bond Aqua Terra en zijn auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van acties gebaseerd op de in deze website gegeven informatie.