Oorzaken snelheid groottegroei koi

In 1993 kocht ik negen Japanse koi van 15 cm. Het waren de volgende kweekvariaties: 4 Taisho sanke, 1 Kohaku, 1 Shiro bekko, 1 Ki Utsuri, 1 Yamabuki Ogon en 1 Kin ki Matsuba. De vissen waren alle zo’n 15 cm groot en hadden een goede gezondheid.

Yamabuki Ogon, de grootste van mijn vissenYamabuki Ogon, de grootste van mijn vissen                    Linksonder zien we de grijsblauwe koi (Soragoi)Linksonder zien we de  grijsblauwe koi (Soragoi)           
Witte koi van 1 meter grootWitte koi van 1 meter groot

Bij de koop had ik niet gezien dat bij een Taisho sanke zijn bek iets scheef stond. Ik kan dat niemand verwijten, want ik had de vissen zelf gevangen bij de dealer. Mijn vrouw gaf hem de naam ‘scheefbekkie’ en tot op de dag van vandaag draagt de vis nog steeds deze naam. Na twee jaar verdween het rood bij een Taisho sanke volkomen. Het wit werd ook minder intens en ik heb toen besloten deze vis te vervangen door twee Taisho sanke en twee Kawarimono uit eigen kweek. De verkleurde Taisho heb ik in een grote natuurvijver met goud- en boerenkarpers gezet, waar hij het overigens prima naar zijn zin heeft. In de loop van viereneenhalf jaar zijn de vissen bij mij aardig gegroeid. De grootste zijn mijn Ogon en Matsuba, waarvan de grootte rond de 50/55 cm bedraagt. De overige gekochte vissen hebben een verschillende lengte, tussen de 35 en 45 cm. De afmetingen van de vissen uit eigen kweek liggen tussen de 25 en 30 cm. De twee Taisho sanke zijn de kleinste; de twee andere vallen onder de verzamelnaam Kawarimono, een groep van vissen die niet zijn onder te brengen in de 16 hoofdgroepen. Het zijn een grijsblauwe koi met een iets gelige kop, Soragoi, en een zwarte koi met iets wit op z’n kop. Hij lijkt wel wat op een zg. ‘geestkoi’. Ik denk dat deze vis genetisch de oorspronkelijke wilde karpervorm, de Magoi, dicht benadert.

Erfelijke factoren

In de loop der jaren ging ik me afvragen, waarom er deze verschillen in groei waren bij mijn vissen. Ze kregen hetzelfde voedsel en hadden vanaf het begin altijd in dezelfde vijver vertoefd. Nu is in het algemeen wel bekend dat koi die genetisch het dichtst bij de normale karper staan, sneller groeien dan de bijzondere en waardevolle kweekvormen. Van de Chagoi, een groenachtig-bruine koi, is alom bekend dat hij snel groeit. Deze koi is tegenwoordig geliefd. Terug naar de zwarte koi en de grijs-blauwe koi uit eigen kweek is dus te verklaren dat ze groter zijn dan mijn twee Taisho’s. We hebben dus al één verklaring voor de groeiverschillen bij koi, nl. erfelijke factoren. Kunnen er nog meer redenen zijn waarom koi verschillend groeien?

Kweekvijver met grote koiKweekvijver met grote koiVolgens koikenners, o.a. uit Engeland en uiteraard Japan, die zich al lange tijd bezighouden met kweek en verzorging van deze sierkarpers, zijn er in het algemeen diverse oorzaken, waarom koi met verschillende snelheid groeien en uiteindelijk tot zg. jumbo’s kunnen uitgroeien. Deze oorzaken zijn:

 • erfelijke factoren
 • natuurlijke gronden
 • temperatuur van het water
 • samenstelling van het water
 • vijverbezetting

Natuurlijke gronden

Punt 1 (erfelijke factoren) heb ik reeds besproken en we komen nu op het punt ‘natuurlijke gronden’. In de vakantie van 1994 brachten mijn vrouw en ik een privébezoek aan een grote kwekerij in het midden van Engeland.

Een uitgestrekt gebied met veel natuurvijvers.Een uitgestrekt gebied met veel natuurvijvers.

Het was zaterdag en vader en zoon hebben ons van alles laten zien en verteld. Hun specialiteit bij het kweken van koi was de Asagi, een vis van werkelijk prachtige kwaliteit. Bij de kwekerij lag een uitgestrekt gebied met grote natuurlijke vijvers, waar duizenden goudvissen, goudwinden en koi werden gekweekt. De eigenaar vertelde me dat de karpers hier veel beter in groeiden dan in glasheldere vijvers. Ze hadden de keus uit allerlei dierlijk voedsel, zoals watervlooien, slakken, allerlei soorten insectenlarven, etc. Van tijd tot tijd werden de vissen gevoerd met regenwormen, want dat was prima voor hun kuitaanzetting werd gezegd. Een ander positief punt betreft het feit, dat het troebele water de vissen dekking verschaft, waardoor ze minder zijn gestresst en derhalve weer beter eten.

Overkapte vijver met veel goudwindesOverkapte vijver met veel  Goudwindes

Watertemperatuur

Een ander punt betreft de watertemperatuur. We zien bij dezelfde kwekerij een overkapte vijver. Het water wordt en blijft hierin veel warmer dan in de vijvers in de open lucht. In deze vijver was een groot aantal jonge goudwinden ondergebracht, die zeer snel groeiden en na een bepaalde lengte werden uitgezet in een groter water in de open lucht. Vissen zijn koudbloedige dieren zoals we weten en hun lichaamstemperatuur past zich aan de omgevingstemperatuur aan. Overeenkomstig deze temperatuur is ook hun stofwisseling, hun voedselopneming en -vertering en daarmee hun groei. Zoals we in de literatuur kunnen lezen ligt de stofwisseling e.d. bij een temperatuur van 4 tot 8° C stil. Groei is pas te verwachten bij een temperatuur van 15° C en hoger. De optimale watertemperatuur ligt voor koi rond de 20° C. Omdat in Nederland meestal slechts voor korte tijd een watertemperatuur wordt bereikt van 20° C en meer, zullen koi nooit zo snel tot jumbo’s uitgroeien in de open lucht, als bijvoorbeeld in Zuid-Japan, waar min of meer een subtropisch klimaat heerst en de overige omstandigheden veelal ook optimaal zijn. Tegenwoordig worden koivijvers nogal eens verwarmd in de winter, zodat uiteraard de vissen dan gewoon doorvreten en groeien.

Watersamenstelling

Een belangrijk aspect voor het verzorgen van koi is, zoals we weten, gezond water. In onbelast water met een pH-waarde van 7 tot 8 en een gemiddelde hardheid 10° DH blijven de vissen gezond, eten en groeien dus goed. Met onbelast water wordt bedoeld water zonder stofwisselings- en afvalproducten. Een goede omzetting van deze stoffen via ammoniak en nitriet naar uiteindelijk nitraat is voorwaarde. Dit wordt alleen bereikt met adequate filtering.

Vijverbezetting

De Engelse kwekerij         De Engelse                        kwekerijAlgemeen bekend is, dat vissen in een te kleine vijver minder snel groeien en ook minder groot worden dan in een grote vijver. Zo ook bij koi. Hoe meer watervolume per kg koigewicht, des te beter zullen de koi groeien. Inmiddels is een ieder wel bekend, dat koi de eerste jaren snel groeien en dat hun groei in de loop der tijd afneemt. Op de foto rechts bovenin zag de witte koi van wel 1 meter groot. Het is een vrouwtje van veertig jaar oud. De eigenaar, een dealer in Engeland, zei tegen ons: “She can’t get children anymore.” Hij had de vis van een Japanse kweker gekregen, waar zij lange tijd voor vele nakomelingen had gezorgd.

Gerelateerde artikelen

NBAT Sponsoren

0
  0
  Winkelwagen
  Winkelwagen is leegTerug naar webshop